SUNTHENE

410, 420, 450 & 4240

Více informací

Podrobný popis produktu

Oleje Sunthene jsou vyráběny ze speciálních voskůprostých naftenických rop k zajištění optimální barvy a barevné stability, při zachování dobré kompatibility a zpracovatelských vlastností. To je dosaženo selektivní rafinací resp. odstraněním barevných příměsí bez znatelné změny obsahu aromátů. Selektivní rafinací jsou tedy odstraněny polární látky, čímž je zajištěna mimo jiné i odolnost proti UV záření. Díky tomu nalezly zpracovatelské oleje Sunthene široké uplatnění tam, kde je požadováno vynikající zabarvení a barevná stabilita.

 Technický list

Kontaktujte nás

Potřebujete s něčím poradit, máte otázky? Kontaktujte nás, rádi s vámi projdeme vaše potřeby a požadavky.